Støtte til bytte av vinduer i Bærum Kommune

Picture of Andreas Melnik

Andreas Melnik

Daglig leder

Bærum kommune har en helt spesiell støtteordning kalt «Klimaklok Bærum». Denne ordningen gir deg som boligeier økonomisk støtte av Bærum kommune, hvis du bytter ut de gamle vinduene i boligen din med nye vinduer i 3-lags glass. Dette er et av de smarte klimatiltakene Bærum kommune har innført for å stimulere det grønne skiftet. Hvis du kvalifiserer for tilskuddet, kan du bytte til klimasmarte vinduer med 3-lagsglass til omtrent samme pris som 2-lagsglass.

Vinduer med 3-lagsglass er et smart klimatiltak

Kan du få tilskudd?

«Klimaklok Bærum» er en generøs støtteordning der formålet er å gjøre det så enkelt som mulig å ta klimasmarte valg. For å kunne benytte støtteordningen, må du oppfylle visse kriterier. Før du skifter vinduene, trenger du en forhåndsgodkjenning av Bærum kommune. Du kan altså ikke bytte vinduene først og søke om støtte etterpå.

Støtteordningen gjelder for helårsboliger i Bærum kommune, og du må eie og være bosatt i boligen for å kvalifisere til støtten. Du kan altså ikke få tilskudd for fritidsbolig eller for bolig som leies ut.

Bærum kommune gir støtte ved bytte av gamle vinduer til nye med 3-lagsglass

Hvordan søker du?

Først bestiller du et gratis hjemmebesøk med en av kommunens energirådgivere. Det gjør du enkelt på Bærum kommune sin nettside: Støtteordningen – Klimaklok Bærum. Etter hjemmebesøket får du en skriftlig forhåndsgodkjenning av energirådgiveren dersom du oppfyller kravene til støtte. Du kan nå starte prosessen med å bytte vinduer. Når arbeidet er ferdig utført og betalt, sender du inn dokumentasjon på utført arbeid og betaling. Deretter får du utbetalt tilskuddet.

Bestill en gratistime med energirådgiver her.

Hvor mye tilskudd får du i kroner og øre?

Støtteordningen dekker opp til 20 prosent av de dokumenterte kostnadene ved skifte av vinduer. Maksbeløpet per vindu er imidlertid 1 000 kr. Det betyr at du stort sett kan regne med støtte på 1 000 kroner per vindu dersom du oppfyller vilkårene for ordningen. Tilskuddet gjelder vinduer og glassdører. Merk at vinduer med sprosser teller som ett vindu.
Du kan få støtte for glassdører
Vinduer med sprosser teller som ett vindu

Tilskudd for borettslag eller sameie

For borettslag og sameier gjelder støtteordningen kun dersom fakturaen utstedes til den enkelte boligeieren. Hvis sameiet eller borettslaget står for byttet av vinduene, kvalifiserer dette altså ikke for støtte.

Slik kvalifiserer du for ordningen:

  • Det må være en privateid helårsbolig i Bærum kommune.
  • Den som søker støtte må eie og være bosatt i boligen.
  • De nye vinduene må ha 3-lagsglass.
  • Du må søke og få innvilget støtten før du bytter vinduene.
  • Du må sende inn dokumentasjon på utført arbeid og betaling etter vindusbyttet.
Er du nysgjerrig på andre smarte klimatiltak, besøk Bærum kommune.no

Få en uforpliktende befaring av vindusekspert

BESTILL GRATIS BEFARING

Del Artikkelen:

Flere artikler

Hvor mye koster det å bytte vindu hos signum?

Pris ved bytte av vinduer

Oppdatert: Prisen for å bytte vindu kan variere mye og i denne artikkelen skal vi gå gjennom hvilke faktorer som påvirker prisen mest, og hvorfor.

Les mer »
Signum monterer vinduer ferdig i din bolig

Vinduer ferdig montert

Er du på utkikk etter noen som kan tilby vinduer ferdig montert, til ditt hus eller din leilighet? Signum ble startet med mål om å

Les mer »

Denne nettsiden bruker cookies for at du skal ha best mulig opplevelse.